محمد برسوزیان

محمدرضا یکانی

آغاز ساخت موسیقی «کوچه آخری»

به گزارش ردکارپت فیلم: بعد از پایان تصویربرداری فیلم «کوچه آخری» به کارگردانی محمدرضا یکانی این فیلم به مرحله ساخت موسیقی رسید. فیلم کوتاه «کوچه آخری» به تهیه کنندگی و...