محمد خزاعی

سازمان سینمایی

بررسی عملکرد یک‌سال مدیریت« محمد خزاعی» در سازمان سینمایی

به گزارش ردکارپت فیلم: روزنامه همشهری به مناسبت حضور یکساله محمد خزاعی مدیر سازمان سینمایی به کارنامه کاری او پرداخته است. هفتم مهرماه۱۴۰۰، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد خزاعی...

09:005