محمد ساربان

تصویربرداری

پایان تصویربرداری «نابازیگر»

به گزارش ردکارپت فیلم: همزمان با پایان تصویربرداری فیلم داستانی «نابازیگر»، آخرین گروه بازیگران این اثر معرفی شدند. همزمان با پایان تصویربرداری فیلم داستانی «نابازیگر» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا...

02:00