محمد متوسلانی

خانه هنرمندان

افتتاحیه هفته فیلم ایتالیا

به گزارش ردکارپت فیلم: مراسم افتتاحیه «هفته فیلم ایتالیا» عصر پنجشنبه اول اسفند در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. مراسم افتتاحیه «هفته فیلم ایتالیا» عصر پنجشنبه اول اسفند با حضور...