به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم کوتاه «فلوکستین» به نویسندگی و کارگردانی محمدمسعود نخستین و علی نریمانی آماده نمایش و حضور جهانی شد. فیلم کوتاه «فلوکستین» به نویسندگی و کارگردانی محمدمسعود...