مخاطبان

مخاطبان

خطر در کمین اکران

به گزارش ردکارپت فیلم: مدیرعامل شرکت پخش «خانه فیلم» می‌گوید بسیاری از مخاطبان از اکران فیلم‌های روی پرده مطلع نمی‌شوند. سعید خانی تهیه‌کننده و مدیرعامل شرکت پخش «خانه فیلم» درباره...

03:11