مرد بارانی

رویا تیموریان

تقدیر از رویا تیموریان در جشنواره «سدیدیسورتو» ایتالیا

به گزارش ردکارپت فیلم: تقدیر از یک عمر فعالیت هنری و بزرگداشت رویا تیموریان در هفدهمین دوره برگزاری جشنواره بین المللی «سدیدیسورتو» ایتالیا در بخش زنان روی صحنه «ایرانفست» برگزار...

کمتر از یک دقیقه