به گزارش ردکارپت فیلم: پردیس تئاتر شهرزاد تیر ۱۴۰۱ با ۱۰ نمایش میزبان مخاطبان خواهد بود. تیر ماه امسال پردیس تئاتر شهرزاد میزبان گونه های مختلف نمایشی است. در این...