مرکز تئاتر مولوی

مولوی

«مولوی» تعطیل خواهد ماند؟

به گزارش ردکارپت فیلم: مدیر مرکز تئاتر «مولوی» اعلام کرد این مرکز برای حفظ سلامت هنرمندان و مخاطبان و همچنین تا زمانی که تصمیمات کارشناسانه‌تر در خصوص محدودیت‌های کرونایی اتخاذ...

02:00