به گزارش ردکارپت فیلم: آخرین نشست رسانه‌ای روز نهم جشنواره فیلم فجر در حالی بامداد امروز در پردیس ملت برگزار شد که مهرداد خوشبخت نسخه به نمایش درآمده از فیلم...