مسابقه

نمایشنامه‌نویسی

اعلام داوران دومین دوره از مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی «چهارراه»

به گزارش ردکارپت فیلم:  ترکیب داوران دومین دوره از مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی اقتباسی «چهارراه» مشخص شد. ایوب آقاخانی طراح و دبیر دومین مسابقه‌ نمایشنامه‌نویسی سراسری اقتباسی «چهارراه» که رویکرد آن به...