مستند برندگان

هنروتجربه

«پنهان» و «برندگان» روی پرده سینما می‌رود

به گزارش ردکارپت فیلم: مستندهای «پنهان» به کارگردانی شیرین برق‌نورد و «برندگان» ساخته امید عبدالهی روی پرده سینماهای «هنروتجربه» می‌رود. ۲ مستند «پنهان» به نویسندگی و کارگردانی شیرین برق‌نورد و...

02:00