به گزارش ردکارپت فیلم: محمد خوشدل‌فر کارگردان مستند «خون‌ریزی» ضمن تشریح بخشی از مشاهدات خود در فرآیند پژوهش و ساخت این مستند تأکید کرد سقط جنین به معنای تصمیم‌گیری برای...