به گزارش ردکارپت فیلم: مستند «سید هاشم موسوی» از سری مستندهای مفاخر خوزستان به همت مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان تولید شد. با برگزاری مراسمی، مستند «سید هاشم موسوی» از...