به گزارش ردکارپت فیلم: مستند «نامدار بی‌نشان» به کارگردانی میثم شاه‌بابایی درباره موضوع مدرسه‌سازی و حمایت از بچه‌های دور از تحصیل در سه استان ایران در حال تولید است. میثم...