به گزارش ردکارپت فیلم: مستند سینمایی «نگاه سکوت» در سینماتک خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید. پانصد و سی‌ و هشتمین برنامه سینماتک خانه هنرمندان ایران دوشنبه هشتم خرداد ۱۴۰۲...