معرفی

معرفی کلاسیک های کن

به گزارش ردکارپت فیلم:   جشنواره فیلم کن که امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شده است، فهرستی از ۲۵ فیلم کلاسیک و ترمیم شده و هفت مستند درباره سینما...

01:54