به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «عشایر» در ادامه موفقیت‌های خود در رویداد‌های سینمایی، از سوی حلقه منتقدان فیلم ونکوور ، به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۲۰ معرفی شد. حلقه...