به گزارش ردکارپت فیلم: مهتاب کرمی در یک استوری اینستاگرامی تولد احسان کرمی را تبریک گفت. مهتاب کرامتی در استوری اینستاگرامش با انتشار عکسی از خودش در کنار احسان کرمی،...