به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم سینمایی «شاهین» در جدیدترین حضور بین المللی خود در جشنواره «پیگدان استریت» در استرالیا و «لیفت ایندیا» در هندوستان به نمایش در می آید. فیلم...