موزه سینمای ایران

سینما

هنرمند نان مفت نمی‌خورد

به گزارش ردکارپت فیلم: موزه سینمای ایران همزمان با زادروز عنایت بخشی گفت‌وگویی دیده‌نشده از این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون که در سال ۱۳۸۶ضبط شده را منتشر کرد....