به گزارش ردکارپت فیلم: در نوروز امسال تنها ۸۹۵ هزار نفر به سینما رفتند؛ رقمی که خبر از شکست مطلق گیشه در نوروز ۱۴۰۱ می‌دهد. فیلم سینمایی در نوروز روی...