موسیقی ایرانی

موسیقی ایرانی

بهاریه همایون شجریان در یک روز بارانی

به گزارش ردکارپت فیلم: همایون شجریان خواننده موسیقی ایرانی که طی روزهای گذشته درگیر ماجراهای مربوط به بیماری پدرش محمدرضا شجریان در بیمارستان بود، در صفحه شخصی‌اش دلنوشته‌ای را منتشر...

01:52