موسیقی فیلم

بروس اسپرینگستین

همکاری متفاوت رابرت ردفورد و خواننده مشهور در «موستانگ‌ها: اسب‌های وحشی آمریکا»

به گزارش ردکارپت فیلم: رابرت ردفورد با همکاری بروس اسپرینگستین مستندی درباره اسب‌های وحشی ‌ساخته است. رابرت ردفورد کارگردان و بروس اسپرینگستین خواننده سرشناس آمریکایی با هم در ساخت مستندی...

01:55