موسیقی

سینما

تاریخ ما گمشده یا تحریف!

به گزارش ردکارپت فیلم: زنده‌یاد خسرو سینایی که بجز آثار شاخص، تجربه‌های ناکام و تلخی را در زمان حیاتش در سینما تجربه کرده بود، به نقش تاریخی افراد در تاریخ...