مولان

علمی تخیلی

اعلام نامزدهای جوایز ساترن

به گزارش ردکارپت فیلم: نامزدهای جوایز ساترن ۲۰۲۱ که به بهترین فیلم‌های علمی تخیلی و فانتزی تعلق می‌گیرد معرفی شدند. چهل و ششمین دوره جوایز ساترن اسامی نامزدهایش را از...