به گزارش ردکارپت فیلم: «سوفیا لورن» هنرپیشه برنده اسکار پس از۱۰ سال دوری از سینما، در فیلمی با عنوان «زندگی پیش رو» بازگشت. «سوفیا لورن» هنرپیشه برنده اسکار پس از...