میرطاهر مظلومی

تصویربرداری

از «نون خ» چه خبر؟

به گزارش ردکارپت فیلم:  تصویربرداری سریال طنز «نون خ» این روزها در تهران ادامه دارد؛ مجموعه ای که حالا به فصل چهارم خود رسیده است و از گزینه‌ های اصلی...

01:29