ناجی هنر

سازمان سینمایی

قورباغه بازهم توقیف شد

به گزارش ردکارپت فیلم: «با وجود اینکه ۲۴ آذرماه از سمت سازمان سینمایی به عنوان روز انتشار اولین قسمت سریال «قورباغه» به بینندگان وعده داده شده بود، پخش این سریال...