به گزارش ردکارپت فیلم: دومین هفته فیلم استرالیا با حضور سفیر استرالیا، نمایندگانی از سفارت استرالیا و سینماگران در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد. لیندال ساکس سفیر استرالیا در...