به گزارش ردکارپت فیلم: پوستر اصلی نمایش «رادیکال هفت ممیز هفت» توسط عوامل اصلی این نمایش در سالن «نقطه عطف» واقع در “جم سنتر” نیاوران رونمایی شد. «رادیکال هفت ممیز...