به گزارش ردکارپت فیلم:  نمایش «او کیست؟» به کارگردانی ارس راد از ۷ اسفند ماه اجرای خود را در تماشاخانه سیمرغ آغاز کرده است.  نمایش «او کیست؟» به نویسندگی و...