به گزارش ردکارپت فیلم: فاطمه نوروزی که این روزها نمایش «بریده‌ها» را اجرا می‌کند، می‌گوید: بچه پولدار نیستیم اما عاشق تئاتریم و این عشق شاید در کمتر صنفی دیده شود....