به گزارش ردکارپت فیلم: آران شیخ‌الاسلامی کارگردان «صالحان» با اشاره به ویژگی‌های نمایش درباره چالش‌های اجرای یک گروه شهرستانی در پایتخت توضیحاتی ارائه داد. آران شیخ‌الاسلامی کارگردان نمایش «صالحان» که...