به گزارش ردکارپت فیلم: لئاندرو دنیرو رودریگز، نوه رابرت دنیرو در حالی که ۱۹ سال داشت از دنیا رفت. رابرت دنیرو در بیانیه‌ای به ورایتی گفت: من عمیقا از درگذشت...