به گزارش ردکارپت فیلم: نکوداشت علی انصاریان در دوازدهمین جشنواره فیلم‌های ورزشی برگزار می‌شود. سیدمجتبی علوی دبیر دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی ایران با اشاره به اینکه مراسم پایانی دوازدهمین...