نیکول کیدمن

ساعت‌ها

«ساعت‌ها» در سینماتک خانه هنرمندان ایران

به گزارش ردکارپت فیلم: پانصدوهفدهمین برنامه سینماتک خانه‌ هنرمندان ایران به نمایش فیلم «ساعت‌ها» ساخته استفن دالدری اختصاص دارد. هشتمین جلسه مرور فیلم‌های مریل استریپ بازیگر آمریکایی در سینماتک خانه...

01:001
تبعیدی‌ها

سفر نیکول کیدمن به هنگ‌کنگ جنجالی شد

به گزارش ردکارپت فیلم: قرنطیه نشدن نیکول کیدمن که از استرالیا برای فیلمبرداری سریال «تبعیدی‌ها» به هنگ‌کنگ سفر کرده بود، برای مقامات مسئول هنگ‌کنگی دردسرساز شد. نیکول کیدمن که برای...

کمتر از یک دقیقه