هایپاور

جشنواره

برنامه‌های سومین روز جشنواره فیلم و فیلم‌نامه ایثار

به گزارش ردکارپت فیلم: سومین روز از نخستین جشنواره بین‌المللی فیلم و فیلم‌نامه ایثار با نمایش ۴۸ فیلم در بخش‌های مختلف و برگزاری نشست تخصصی با موضوع بررسی سینمای سرزمین‌های اسلامی...

01:11