به گزارش ردکارپت فیلم: فرید کشن‌فلاح یا فریدون کشن‌فلاح (۲ شهریور ۱۳۳۹، کرمانشاه – ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، تهران) چهره‌پرداز و بازیگر اهل ایران بود. وی برادر سعید کشن‌فلاح کارگردان و بازیگر...