به گزارش ردکارپت فیلم: کمپانی رویال شکسپیر در یکی از جدیدتری اجراهای خود نمایشنامه «هر طور شما مایلید» ویلیام شکسپیر را روی صحنه می‌برد. در تجربه جدیدی با کارگردانی عمر...