هله هله کوسه

جشنواره

اجرای ۱۹ نمایش در فضای باز جشنواره عروسکی تهران-مبارک

به گزارش ردکارپت فیلم: ۱۲ نمایش در بخش فضای باز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش عروسکی تهران-مبارک روی صحنه می‌رود. فهرست نمایش‌های حاضر در بخش فضای باز نوزدهمین جشنواره بین‌المللی نمایش...

کمتر از یک دقیقه