هندوستان

نمایش

نمایش«بچه‌های سینمای پاسشالا» در جشنواره فیلم کودک

به گزارش ردکارپت فیلم: فیلم‌های کوتاه «بچه‌های سینمای پاسشالا» در بخش غیررقابتی نمایش‌های ویژه بین‌الملل سی و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به نمایش درمی‌‍‌آید. فیلم‌های کوتاه «بچه‌های...