هولو

کایرا نایتلی

ماجرای تایپیست اداره پلیس

به گزارش ردکارپت فیلم: کایرا نایتلی بازیگر بریتانیایی بار دیگر به سراغ تلویزیون رفت تا یک گام بزرگ دیگر در دوران ‌کاری‌اش بردارد. کایرا نایتلی قراردادی امضا کرد تا در...

01:47