به گزارش ردکارپت فیلم: هیئت داوران جایزه «فارسینما» (زبان فارسی در سینما) فیلم «هفت بهارنارنج» ساخته فرشاد گل‌سفیدی را به عنوان خوش زبان ترین فیلم جشنواره چهل و یکم فجر...