به گزارش ردکارپت فیلم: پوران درخشنده از آغاز فیلمبرداری «هیس، پسرها گریه نمی‌کنند» در آذرماه سال جاری خبرداد. پوران درخشنده با اشاره به تولید فیلم سینمایی «هیس، پسرها گریه نمی‌کنند»...