به گزارش ردکارپت فیلم: کری فیشر با تریلر آخرین فیلمش «واندروِل» به عنوان جادوگر دیده ‌شد. تریلر آخرین فیلم کری فیشر بازیگر و نویسنده فقید با عنوان «واندروِل»، ۷ سال...