وزارت ارشاد

سالن‌های

سالن‌های تئاتر باید باز شود

به گزارش ردکارپت فیلم: مدیر روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی ضمن اعتراض به استمرار تعطیلی فعالیت‌ های تئاتری ذیل محدودیت‌های کرونایی، تصریح کرد اداره کل مخالف تعطیلی تئاتر و...