وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

دبیر «شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران» منصوب شد

به گزارش ردکارپت فیلم:  طی حکمی از سوی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن پرویز به عنوان «نماینده تام-الاختیار وزیر و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران...

01:53