به گزارش ردکارپت فیلم: «آنگ لی» کارگردان پرافتخار تایوانی تبار، بالاترین نشان آکادمی فیلم بریتانیا (بفتا) را دریافت خواهد کرد. این سینماگر مولف که ساخت فیلم‌های چون «ضیافت عروسی»، «عقل...