به گزارش ردکارپت فیلم: «عروسک» به کارگردانی راحله کرمی راهی جشنواره‌ای درایتالیا شد که محوریت آن کودکان و نوجوانان است. فیلم کوتاه «عروسک» به کارگردانی راحله کرمی، راهی دوازدهمین جشنواره...